Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

tel. +48 22 364 61 00
fax +48 22 364 61 02

www.polpharma.pl
Administratorem danych jest Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrowieckiej 6, 00-728 Warszawa. Dane osobowe zbierane są przez Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi na treść zapytania. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie.
Wyślij zapytanie
Mapa